Hotline: 0903400978

Công ty NutriGold Holland đã chia sẻ yêu thương

 19/01/2019  Đăng bởi: NGUYỄN KIM ANH

Công ty NutriGold Holland đã chia sẻ khó khăn với những người kém may mắn tại các Trung tâm bảo trợ xã hội thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội.